Wat zijn ACT's? - ACT-centrum (2023)

Wat zijn ACT's? - ACT-centrum (1)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die verschillende effectieve technieken combineert. Het ACT-model bestaat uit zes pijlers:

Mindfulness: in contact zijn met het hier en nu.

Acceptatie: actief omgaan met onaangename gedachten, gevoelens en omstandigheden.

Dissociatie: maak je los van je gedachten zodat ze je minder kunnen beïnvloeden.

Contextualiseer jezelf: creëer een andere, flexibelere relatie met jezelf.

Waarden: Ontdek wat echt belangrijk voor je is in het leven.

(Video) What is Acceptance Commitment Therapy?

Toegewijde actie: onderneem actie op basis van uw waarden.

Oefeningen op deze zes pijlers samen met metaforen zorgen voor meer mentale flexibiliteit. Dit zal je helpen om te gaan met de streken van het leven en je zult meer geneigd zijn om de dingen te doen die er echt toe doen. ACT creëert een vreugdevolle, leuke levenshouding die alle angsten en pijnen die inherent zijn aan het leven accepteert.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT):Introductie van een nieuwe gedragstherapie

Gedurende de laatste twee decennia is een nieuwe generatie gedragstherapieën verschenen met verschillende kenmerken, zowel gedrags- als cognitief. Voorbeelden zijn dialectische gedragstherapie (DBT) en op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Acceptance and Commitment Therapy (ACT—uitgesproken als het Engelse woord; ect) is ook een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, ontwikkeld aan het einde van de 20e eeuw door de Amerikaanse psychologen Steven C. Hayes, Kelly G. Wilson en Kirk D. Strothal.

ACT is de kampioen van een nieuwe generatie gedragstherapieën met solide theoretische fundamenten en sterke links naar onderzoek. ACT is gebaseerd op functioneel situationisme, de kernfilosofie van gedragsanalyse. De theoretische basis is ook gedragsanalyse. De inhoud van therapie is echter vooral gerelateerd aan cognitie en emoties. Naast cognitieve gedragstherapie heeft deze benadering veel overeenkomsten met Gestalt- en emotiegerichte psychotherapie, en zelfs met Oosterse meditatie en spirituele therapieën.

Volgens het ACT-model van psychopathologie leiden verschillende processen tot de ontwikkeling van psychisch ongemak. Ten eerste, ze bestaancognitieve fusieDit betekent dat gedrag in toenemende mate wordt gereguleerd door het ingewikkelde web van linguïstische relaties dat in ons hoofd bestaat, in plaats van door directe ervaring. Het denken wordt zo geïntegreerd met de directe ervaring, zodat het denken als echt wordt waargenomen. Daarom worden gedachten als "Ik ben waardeloos" opgevat als feiten, niet als willekeurige gedachten die opduiken. Deze versmelting met het denken leidt tot experiëntiële vermijding,Dit betekent het vermijden van bepaalde interne ervaringen zoals lichamelijke gewaarwordingen, emoties, gedachten of herinneringen. We vermijden ook conflicten met onze identiteit en proberen voor onszelf en anderen te verbergen wat we graag veranderd zouden willen zien. Deze door onze 'geest' aangestuurde processen kunnen uiteindelijk leiden tot verschillende psychologische problemen. Het doel van ACT-behandeling is echter niet het verminderen van symptomen, maar het aanpakken van onderliggende processen zoals cognitieve fusie en experiëntiële vermijding.

Experiëntiële vermijding verhindert vaak leven in overeenstemming met persoonlijke waarden. ACT-behandeling probeert het proces van experiëntiële vermijding te verminderen door te focussen op acceptatie. Acceptatie is het tolereren van onaangename persoonlijke ervaringen zonder de aard of frequentie van die ervaringen te willen veranderen. ACT moedigt je aan om te stoppen met ruzie maken en te accepterenonvermijdbaarInterne (pijn, verdriet, angst) en externe (ontslagen worden, partner verliezen) levensgebeurtenissen om een ​​leven te leiden dat meer dankbaarheid brengt.

(Video) What Were the Townshend Acts? | History

In het bestaande ACT-model worden de zes hoekstenen gepresenteerd als statische elementen, is de kern van alle psychologische problemen experiëntiële vermijding en is psychologische flexibiliteit het ultieme streven.

Aan de hand van deze zeshoek wordt getracht een model te ontwikkelen dat duidelijk maakt welke bewegingen nodig zijn voor een grotere mentale flexibiliteit. In het model zijn zes hoekstenen ingebouwd waar de cliënt van een probleem (controle, integratie, etc.) naar een toestand van mentale flexibiliteit kan gaan (versterkt door acceptatie, loslaten, etc.).

Veerkracht is het uiteindelijke doel van ACT-behandeling, wat betekent dat cliënten actief kunnen omgaan met de tegenslagen van het leven. Deze zes stadia zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen regelmatig met elkaar in wisselwerking staan. Zo komt het vaak voor dat de cliënt tijdens de training 'vecht' tegen de neiging om gedachten en gevoelens te willen beheersen. Ook is het mogelijk om de oplossing toe te passen op onderwerpen waar opdrachtgevers zich vaak zorgen over maken. Zo overlappen en versterken alle zes fasen elkaar en samen zorgen ze voor de mentale ruimte die cliënten vaak ervaren na een behandeling.

Het model ziet er als volgt uit:

Uitgaande verklaringen omvatten problemen die gebruikers in hun leven kunnen hebben. De middelste zone geeft een beeld van de oefeningen die gedaan moeten worden om in een (lichte) flow van mentale flexibiliteit te komen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de zes pijlers/onderdelen.

(Video) Taalhandelingen: Constatieven en performatieven - Colleen Glenney Boggs

 1. controle <=> acceptatie

Mensen proberen hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen te beheersen. Dit slaat meestal de spijker op de kop. Elke ACT-sessie begint met na te gaan hoe de cliënt zijn klacht (pijn) heeft vermeden. Ten eerste leidt het vaak tot het fenomeen van creatieve hopeloosheid: de vaak ongemakkelijke conclusie dat vechten en vermijden meestal niet werkt of zelfs averechts werkt. De sleutel in dit stadium is dat de cliënt geen alternatief biedt voor vechten. Cliënten moeten zich eerst volledig bewust worden van hun eigen disfunctionele copingstijlen. De theoretische veronderstelling hierbij is dat mensen geen controle hebben over hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, die voornamelijk door de situatie worden veroorzaakt.

Vervolgens werd acceptatie voorgesteld als alternatief voor controle. De bereidheid om onvoorwaardelijk alles te erkennen waar je geen controle over hebt, is een zeer actief proces dat een nieuw en meer praktisch perspectief op psychische symptomen kan bieden.

 1. samenvoegen <=> oplossen

Woorden kunnen allerlei negatieve emoties opwekken. Afgeleide taalstructuren kunnen leiden tot verschillende psychische problemen. Het belangrijkste verschil hier is tussen pijn en lijden. De vraag die de cliënt zichzelf moet stellen is: wordt mijn ongemak veroorzaakt door een directe prikkel (pijn) of door mijn gedachten (pijn)? Dissociatief oefenen leidt tot een verandering in de functie van de stimulus (zie volgend hoofdstuk), waardoor de (negatieve) kracht van de gedachte afzwakt. Uiteindelijk ontwikkelt de cliënt een denkhouding waarin de persoon afstandelijk, kritisch maar niet vijandig omgaat met zijn eigen gedachten.

 1. ZORGEN <=> CONTACT HIER EN HIER

De meeste mensen brengen veel tijd door in hun hoofd, vaak op de automatische piloot. Mindfulnessoefeningen kunnen cliënten helpen om uit hun hoofd te komen en in contact te komen met het hier en nu. Mindfulness komt in vele vormen, maar het is het beste om je op twee te concentreren:

 1. Innerlijke ervaringen; deze oefeningen leren cliënten hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen met elkaar te verbinden.
 2. Externe ervaring; dit omvat ook contact met zintuiglijke waarnemingen zoals tast, reuk, smaak en gehoor.

Een belangrijk verschil met meditatie is bijvoorbeeld dat ACT-therapeutenecht nietZe zullen proberen gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen te sturen, bijvoorbeeld door de cliënt te vragen rustig te ademen. Ontspanning of minder zeuren, hoewel een prettige bijkomstigheid, is niet het doel van aandacht. Integendeel, mindfulness heeft tot doel de openheid voor ervaringen te vergroten (Jansen, 2007). Daarom moet eerst aandacht worden besteed aan ervaringen die cliënten liever vermijden. Het bewust ervaren of zelfs opwekken van het gevoel van angst zal uiteindelijk leiden tot minder klagen, maar dat mag geen doel op zich zijn. Tot slot is het van groot belang om mindfulness toe te passen in een zo natuurlijk mogelijke context, dat wil zeggen: in situaties waarin de cliënt het meest last heeft van klachten.

 1. Beschrijvend zelf <=> Observatie van het zelf

We hebben de neiging om onze identiteit te ontlenen aan ons denken ("Ik denk, dus ik ben"). Het gevaar is dat ons denken erg negatief en rigide is, en daarom definiëren we onszelf op die manier. Hierdoor lijden velen van ons aan een 'negatief zelfbeeld', aldus ACT. Geef cliënten tijdens de training handvatten om hen bewust te maken van alle vaak negatieve verbale constructies die ze gebruiken om zichzelf te beschrijven ("Ik ben"). Dit helpt cliënten zichzelf in context te zien. Dit is vaak erg louterend omdat de cliënt zijn negatieve starre gedachten over zichzelf kan loslaten. Er is veel discussie onder collega's over de analogie tussen ACT en het boeddhisme. In dit geval is er veel overlap met "jezelf verwennen". De zelf-persoon wordt minder gezien als uniek en meer als gevolg van omstandigheden. Het onderwerp is nu toegankelijk met behulp van een verscheidenheid aan technieken, zoals afwijzing op basis van zelfgevoel, perspectiefverschuiving en gedragsexperimenten.

 1. regel <=> waarde

We zijn gewend om strikte verbale regels op te stellen over wat we wel en niet moeten doen. De rol van regels is het voorkomen van ongevallen en storingen. Maar vaak zorgen diezelfde regels voor meer vermijding van ervaring en rigiditeit (zelfs strengere regels). Voer waarden in als regeloverschrijvingen. Dit zijn gedragsgebieden over wat iemand echt belangrijk vindt. Dit vergroot de mentale flexibiliteit als de cliënt bereid is bepaalde regels op te geven door ze te vervangen door waarden (moeten of willen).

(Video) Here's Why the Patriot Act Is So Controversial | History

 1. Vermijd <=> beloofde acties

Mensen vermijden beangstigende (maar lonende) ervaringen.

Dit leidt meestal tot extra problemen. Het is erg belangrijk voor cliënten om te accepteren wat ze vermijden en vermijden. Vervolgens wordt vermijding op de lange termijn een bewuste keuze. Als de cliënt ervoor kiest om te stoppen met vermijden, dan kiest hij ook voor de angst en pijn die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. Kiezen voor een ervaringsleven kan cliënten een stabiele basis bieden voor het uitvoeren van gedragsexperimenten.

Na het doorlopen van deze stadia heeft de cliënt alle tools verworven om veel van de technieken die ACT zelf gebruikt in zijn omgeving en leven te gebruiken.,kunnen solliciteren.

.

.

FAQs

What is the exemption of the Digital Services Act? ›

The Digital Services Act has a similar knowledge component for hosting platforms in article 6: it exempts platforms from liability for illegal activities and content when not having actual knowledge of those, nor awareness of facts or circumstances from which those activities and content are apparent.

What is the Digital Services Act summary? ›

The Digital Services Act is a Regulation that is directly applicable across the EU. Some of the obligations for intermediaries include: Measures to counter illegal content online, including illegal goods and services.

What are the dark patterns of the Digital Services Act? ›

According to Recital 67, “dark patterns” are practices that aim to prevent users from making autonomous and informed choices or decisions.

What are the provisions of the Digital Services Act? ›

The DSA regulates “intermediary services,” such as social media, online marketplaces, and search engines. It includes provisions aimed at preventing targeted advertising practices that profile minority groups, minimizing illegal content and hate speech on the internet, and protecting minors from harmful content online.

Who will the Digital Services Act apply to? ›

The act applies to nearly all UK businesses that offer online services in the EU. Specifically it applies to providers that offer 'intermediary services' (e.g. transmitting, storing, or hosting information online), or are online search engines.

What is the threshold for digital services tax in Canada? ›

Total revenue threshold – global revenue from all sources of €750 million or more in a fiscal year of the taxpayer or group that ends in the previous calendar year. Canadian in-scope revenue threshold – in-scope revenue associated with Canadian users of more than CAD$20 million in the particular calendar year.

What all comes under digital services? ›

In the spirit of digital transformation—which is a business journey—a digital service is a business construct composed of apps, APIs, app delivery, security, data, and the service-level objectives that guide operations. That's right, it's not actually just an app on the Internet or an app hosted in a public cloud.

What is Canada's Digital Privacy Act? ›

Canada Digital Privacy Law Enforcement & Underlying Fines

The CPPA (Consumer Privacy Protection Act) grants the Privacy Commissioner of Canada broad order-making powers and prescribes significant administrative penalties up to CAD 10 million or 3% of global revenue.

What is the Article 7 of the Digital Services Act? ›

No general obligation to monitor the information which providers of intermediary services transmit or store, nor actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity shall be imposed on those providers.

What are three examples of dark patterns that companies practice? ›

Types of Dark Patterns
 • Bait and Switch. Bait and switch are one of the most exploited examples of dark patterns. ...
 • Hidden Costs. Hidden Costs are yet another dark pattern adopted by many companies. ...
 • Forced Continuity. ...
 • Confirm Shaming. ...
 • Disguised Ads. ...
 • Roach Motel. ...
 • Asking more than intended. ...
 • Misdirection.
May 13, 2022

What is an example of hidden information dark pattern? ›

For example, if a website has a visible button to sign up for a subscription, but the options to cancel this subscription are hidden somewhere, this is a dark pattern. Because having the option to subscribe for the next 10 years is usually not in the best interest of the customer, but of the company.

Why are dark patterns illegal? ›

In some cases, dark patterns can even be illegal. For example, if a company uses a dark pattern to trick someone into buying something they don't want or need, that could be considered fraud. Dark patterns also matter because they can hurt the overall user experience of the internet.

What is the Digital Services Act very large online platforms? ›

The DSA classifies platforms or search engines that have more than 45 million users per month in the EU as very large online platforms (VLOPs) or very large online search engines (VLOSEs).

Who needs to comply with DSA? ›

The DSA applies to intermediary services that are provided to users that are established or have their residence in Europe, without regard to the where the intermediary is established.

What is the difference between DSA and DMA? ›

Though the DMA distinguishes between business and end users, the DSA does not. The latter broadly refers to “recipients of service”, defined as “any natural or legal person who uses an intermediary service, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible”.

Who are the active users in the Digital Services Act? ›

all recipients exposed to the information on the online interface of an online platform have to be counted as active recipients. This means that not only buyers or registered users are to be counted as active recipients.

When did Canada's Digital Privacy Act come into effect? ›

After a tumultuous 2014 and a similar start to 2015, the Canadian government approved changes made to the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, and it was officially passed into law on June 18, 2015.

What is the Digital Services Act primer? ›

What is the Digital Services Act? The Digital Services Act is the new EU law that aims to limit the spread of illegal content online. It establishes a new set of obligations for private actors with the aim to create a secure and safe online environment for all.

How much can you sell online before paying tax Canada? ›

Canadian-based retailers with sales of more than $30,000 on an associated basis are required to register under the general GST/HST framework and charge the GST/HST where applicable.

Is digital currency taxable in Canada? ›

In Canada, crypto is taxed as property and considered either business income or capital gains. Canadian taxpayers are not obligated to pay taxes for buying or holding cryptocurrency but are subject to capital gains or business income taxes on crypto sales, mining, or other crypto-related proceeds.

Are digital downloads taxable in Canada? ›

Canada does levy federal Goods and Services Tax on digital services, or 'e-commerce transactions conducted over computer networks'. However, non-resident providers are only liable to register if they have a permanent establishment in Canada.

What is an example of a digital service? ›

A digital service is any type of service construct that is based on digital technology, such as the internet, software, and mobile apps.

What are 3 examples of digital systems? ›

Digital systems are all around us in the form of computers, smartphones, scanners, cash registers and digital ticket readers.

Is Netflix a digital service? ›

Netflix has been a big winner with the advancement of digital technologies. To date, they have amassed an astounding 117.6 million international subscribers in nearly 200 countries around the world.

What is the new data protection law in Canada? ›

“An Act to modernize legislative provisions as regards the protection of personal information,” SQ 2021, c. 25, introduced as Bill 64, amends, among other things, the act respecting the protection of personal information in the private sector and was adopted unanimously Sept. 22, 2021.

What are the 2 privacy legislation in Canada? ›

The Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("PIPEDA") governs the topic of data privacy, and how private-sector companies can collect, use and disclose personal information. The Act also contains various provisions to facilitate the use of electronic documents.

Does Canada have a data protection act? ›

The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) - Office of the Privacy Commissioner of Canada.

What is the Article 26 of the Digital Services Act? ›

Very large online platforms shall identify, analyse and assess, from the date of application referred to in the second subparagraph of Article 25(4), at least once a year thereafter, any significant systemic risks stemming from the functioning and use made of their services in the Union.

What is Article 17 of the digital Copyright Directive? ›

Article 17 of the EU Copyright Directive (the Directive on Copyright in the Digital Single Market) prohibits content-sharing platforms from displaying unlicensed copyrighted content on behalf of their users. This piece of legislation became EU law as of June 7, 2019 and was to be implemented by June 7, 2021.

What is the digital privacy law? ›

This landmark law secures new privacy rights for California consumers, including: The right to know about the personal information a business collects about them and how it is used and shared; The right to delete personal information collected from them (with some exceptions);

What is confirm shaming? ›

Definition. Confirmshaming works by triggering uncomfortable emotions, such as guilt or shame, to influence users' decision-making.

What is an example of a deceptive pattern? ›

Confusing design and language

A “No thanks” button that is pale grey but the “Sign me up” button is enticingly bright blue. A box that is pre-checked, making it unclear if you are opting in or opting out if you uncheck it. A graphic that has an X-out box as part of the design rather than being functional.

What is privacy Zuckering? ›

Privacy Zuckering is a dark pattern that tricks users into disclosing more personal information than they had intended to. It is a deceptive design tactic used by big media companies, such as Facebook, to manipulate users into giving up their data.

What is an example of a nagging dark pattern? ›

This is commonly seen in in-app purchases and mobile video games. Nagging — Nagging is a dark pattern that involves repeatedly asking users for the same thing. There is often no option to make it stop, with the hope of eventually breaking users and getting them to agree.

What are dark patterns in everyday life? ›

What are dark patterns? Dark patterns are manipulative nudges that you might encounter in your everyday digital life. Think of the time when you accidentally clicked on a “Yes” button of a pop-up ad because it was swapped with a “No” button that always used to be on the right.

What is an example of a forced continuity dark pattern? ›

Brignull's “Forced Continuity” – If you ever signed up for a free trial that requires a credit card, forget the expiration date and been automatically charged and signed up – you've experienced forced continuity. This Dark Pattern takes advantage of users' forgetting to check and keep up with expiration dates.

What is another word for dark patterns? ›

A dark pattern (also known as a "deceptive design pattern") is "a user interface that has been carefully crafted to trick users into doing things, such as buying overpriced insurance with their purchase or signing up for recurring bills".

What is the new name for dark patterns? ›

This website was previously called darkpatterns.org and the category of deceptive design practice was referred to as “dark patterns”. Under advice from Kaushalya Gupta and the Tech Policy Design Lab of the World Wide Web Foundation, the name was changed to deceptive.

Is the Digital Services Act in force? ›

The DSA follows the Digital Markets Act, which came into force on November 1, 2022. Read the full text of the DSA. What Happens Now That the DSA Is in Force?

How many digital platforms are there in the world? ›

Globally, there were at least 777 active platforms operating in January 2021 (ILO (International Labour Organization). 2021.

Who enforces the Digital Services Act? ›

European Centre for Algorithmic Transparency

The Centre will contribute technical expertise, scientific research and foresight to the Commission's exclusive supervisory and enforcement role of the systemic obligations on very large online platforms and search engines provided for under the DSA.

What is the goal of the Digital Services Act? ›

The Digital Services Act and Digital Markets Act aim to create a safer digital space where the fundamental rights of users are protected and to establish a level playing field for businesses.

What does DSA stand for in data protection? ›

The Data Standards Authority (DSA) works to improve how the public sector manages data. The DSA does this by establishing standards to make it easier and more effective to share and use data across government.

What does DSA mean in networking? ›

A Directory System Agent is a set of services and processes that is used to provide access to a data store. DSA runs on domain controllers and allows the user agents to access the physical storage of the data located on the hard disk. It supports certain mechanisms that allow the clients to access directory data.

What is a DSA in data privacy? ›

Entering data sharing agreements (DSAs) is a legal requirement and best practice when a third party receives or has access to Category 3 or 4 information. The terms of the agreement, however, may vary significantly depending on context, including the type of information, type of sharing, and the parties involved.

Are digital services taxable in Canada? ›

Canada does levy federal Goods and Services Tax on digital services, or 'e-commerce transactions conducted over computer networks'. However, non-resident providers are only liable to register if they have a permanent establishment in Canada.

Is the Digital Services Act a regulation or directive? ›

What is the Digital Services Act (DSA)? The Digital Services Act is the most important and most ambitious regulation in the world in the field of the protection of the digital space against the spread of illegal content, and the protection of users' fundamental rights.

What is the European Digital Accessibility Law? ›

In the EU, the Web Accessibility Directive sets out what public sector bodies must do to ensure that their websites and mobile applications are accessible. The European Commission provides more information about the Web Accessibility Directive on their website.

What services are tax exempt in Canada? ›

Zero-rated supplies
 • basic groceries such as milk, bread, and vegetables.
 • agricultural products such as grain, raw wool, and dried tobacco leaves.
 • most farm livestock.
 • most fishery products such as fish for human consumption.
 • prescription drugs and drug-dispensing services.

Are taxes required for digital products? ›

Digital goods are generally taxed when: The product is delivered electronically to a purchaser located in the state; The product is received by the purchaser at the seller's location in the state; A billing address in the state is provided by the purchaser in connection with the transaction; or.

Can you claim internet as business expense Canada? ›

You can include your reasonable monthly home internet access fees as part of your work-space-in-the-home expenses. You can also deduct the part of airtime expenses for a cell phone that reasonably relates to earning your commission income.

Who are the recipients of the Digital Services Act? ›

Under Article 3(b) of the DSA, “recipients” of an intermediary service are natural or legal persons who use it, in particular for the purposes of seeking information or making it accessible, including business users, consumers and other users.

Do you have a right to digital privacy? ›

Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) protects everyone from arbitrary or unlawful interferences with their “privacy, family, home or correspondence.” The international human rights community has begun the process of responding to the erosion of privacy rights that new ...

Is accessibility a legal requirement in US? ›

The Americans with Disabilities Act (ADA)

Title I of the ADA prohibits employment discrimination, requiring employers to make reasonable accommodations for qualified candidates and employees with disabilities. That means having an accessible website and providing an inclusive candidate journey.

What is USA accessibility legislation? ›

The Americans with Disabilities Act (ADA) prohibits discrimination against people with disabilities in several areas, including employment, transportation, public accommodations, communications and access to state and local government' programs and services.

What are the accessibility laws in the US? ›

Americans with Disabilities Act (ADA) The ADA prohibits discrimination on the basis of disability in employment, State and local government, public accommodations, commercial facilities, transportation, and telecommunications. It also applies to the United States Congress.

Videos

1. Wat is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
(SARAH KÖLLER)
2. The Apostle Paul: Acts 8-12
(BibleProject)
3. Bound for Rome: Acts 21-28
(BibleProject)
4. What is Acceptance and Commitment Therapy (ACT)?
(The Zen Social Worker)
5. Pentecost: Acts 1-7
(BibleProject)
6. Waarom doen katten zo raar? - Tony Buffington
(TED-Ed)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 06/19/2023

Views: 6293

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.